Athanasius Werke | Arbeitsstelle Erlangen/Wien

Dok. 43.11

Dok. 43.11: Rundbrief der »östlichen« Synode

Text

1 Gregorio Alexandriae episcopo, Nicomediae episcopo, Carthaginis episcopo, Campaniae episcopo, Neapolis Campaniae episcopo, Ariminensi clero, Campaniae episcopo, Salonae Dalmatiae episcopo, Amfioni, Donato, Desiderio, Fortunato, Euthicio, Maximo, Sinferonti et omnibus per orbem terrarum consacerdotibus nostris, presbiteris et diaconibus et omnibus, qui sub caelo sunt in ecclesia sancta catholica, episcopi, qui a diversis Orientalium provinciis, id est ex provincia Thebaida et ex provincia Palestina, Arabia, Foenice, Syria, Mesopotamia, Cilicia, Galatia, Isauria, Cappadocia, Galacia, Ponto, Bitinia, Pamphilia, Paflagonia, Caria, Frigia, Pisidia et ex insulis Cicladon, Lidia, Asia, Europa, Hellesponto, Trachia, Emimonto ad civitatem Serdicam congregati concilium celebravimus: in domino aeterna salus.
2 est quidem nobis omnibus indeficiens oratio, dilectissimi fratres, primo, ut sancta domini et catholica ecclesia dissensionibus omnibus et schismatibus carens unitatem spiritus et vinculum caritatis ubique conservet per fidem rectam - et vitam inmaculatam quoque tenere, amplecti, custodire, servare omnibus invocantibus dominum est quidem iustum, praecipue episcopis, qui ecclesiis sanctissimis praesumus -, secundum, ut ecclesiae regula sanctaque parentum traditio atque iudicia in perpetuum firma solidaque permaneant nec novis emergentibus sectis traditionibusque perversis, maxime in constituendis episcopis vel in exponendis, aliquando turbetur, quominus teneat evangelica atque sancta praecepta et quae sanctis et beatissimis apostolis iussa sunt et maioribus nostris atque a nobis ipsis in hodiernum usque servata sunt et servantur.
3 extitit namque temporibus nostris Marcellus quidam Galaciae, haereticorum omnium execrabilior pestis, quique sacrilega mente, ore profano perditoque argumento velit Christi domini regnum perpetuum, aeternum et sine tempore disterminare initium regnandi accepisse dominum dicens ante quadringentos annos finemque ei venturam simul cum mundi occasu. etiam hoc asserere coepti temeritate conatur, quod in corporis conceptione tunc factus sit imago invisibilis dei tuncque et panis et ianua et vita effectus. et quidem hoc non solum verbis nec loquacitatis assertione confirmat, sed totum, quidquid fuerat sacrilega mente conceptum blasphemoque ore prolatum concupiscentia nitenti, libro blasphemiis et execrationibus pleno indens etiam alia multo peiora in ipsum calumniam faciens scripturis divinis cum sua interpretatione et scelerata mente, quae contra illis ex suo pestifero sensu applicabat, quibus ex rebus aperte manifesteque constitit haereticus. quique assertiones suas quibusdam squaloribus miscens, nunc falsitatibus Sabelli, nunc malitiae Pauli Samosatensis, nunc blasphemiis Montani, haereticorum omnium ducis, aperte permiscens unamque confusionem de supradictis faciens ut imprudens Galata in aliud evangelium declinavit, quod non est aliud secundum quod beatus apostolus Paulus tales condemnans ait: «etsi angelus de caelo aliter annuntiaverit vobis, quam quod accepistis, anathema sit.»
4 magna autem fuit parentibus nostris atque maioribus sollicitudo de supradicta praedicatione sacrilega. condicitur namque in Constantinopolim civitatem sub praesentia beatissimae memoriae Constantini imperatoris concilium episcoporum. ex multis Orientalium provinciis advenerunt, ut hominem malis rebus inbutum salubri consilio reformarent et ille ammonitione, sanctissima correptione, correptus a sacrilega praedicatione discederet. quique increpantes illum et exprobantes necnon etiam caritatis affectu postulantes multo tempore nec quicquam proficiebant. namque post unam et secundam multasque correptiones cum nihil proficere potuissent - perdurabat enim et contradicebat rectae fidei et contentione maligna ecclesiae catholicae resistebat -, exinde illum omnes horrere ac vitare coeperunt. et videntes, quoniam subversus est et peccato et est a semet ipso damnatus, actis eum ecclesiasticis damnaverunt, ne ulterius oves Christi pestiferis contactibus malis macularet. tunc namque etiam eius aliquos pravissimos sensus contra fidem rectam ecclesiamque sanctissimam propter memoriam posterorum cautelamque suis sanctissimis scripturis in archivo ecclesiae condiderunt. sed haec quidem secundum impietatem Marcelli haeretici prima fuerunt; peiora sunt deinde subsecuta. nam quis fidelium credat aut patiatur ea, quae ab ipso male gesta atque conscripta sunt quaeque digne anathematizata sunt iam cum ipso Marcello a parentibus nostris in Constantinopoli civitate? namque liber sententiarum extat in ipsum ab episcopis conscriptus, in quo libro etiam isti qui nunc cum ipso sunt Marcello atque illi favent, id est Protogenes Sardicae civitatis episcopus et Cyriacus a Naiso, in ipsum sententiam manu propria conscripserunt. quorum manus valens testatur fidem sanctissimam nullo genere mutandam nec ecclesiam sanctam praedicatione falsa subvertendam, ne hoc modo pestis ac lues animarum hominibus gravissima importetur Paulo dicente: «sive nos sive angelus de caelo aliter annuntiaverit vobis quam quod accepistis, anathema sit.»
5 vehementer autem ammirati sumus, quatenus eum qui aliter, quam in vero est, audet evangelium praedicare, quidam, qui se ecclesiasticos esse volunt, facile ad communionem recipiunt nec blasphemias eius, quae in ipsius libro signatae sunt, inquirentes nec illis, qui sollicite cuncta investigaverunt et invenientes iuste damnaverunt, consensum accomodare voluerunt. etenim Marcellus cum apud suos haereticus haberetur, peregrinationis auxilia requisivit, scilicet, ut et illos falleret, qui et ipsum et eius scripta pestifera ignorarent. Sed quidquid apud illos agit, impia sua scripta sensusque profanos occultat falsa pro veris opponens, quaestum sibi de simplicibus atque innocentibus fecit. quique sub praetexto ecclesiasticae regulae multos ecclesiae pastores induxit eosque in suam redigens potestatem, Sabelli haeretici sectam inducens callida fraude decepit restaurans Pauli Samosatensis et artes et dolos. mixta enim est omnium haereticorum sectis Marcelli extranea traditio, sicut supra memoratum est. unde convenerat omnes ecclesiae sanctae praepositos memores dictorum domini Christi dicentis «cavete vos a pseudoprophetis, qui veniunt ad vos in vestitu ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces, a fructibus eorum cognoscetis eos» vitare ab huiusmodi et horrere nec illis facile communicare, agnoscere illos ex actibus suis atque ex eorum scriptis sacrilegis praedamnare. nunc vero vehementer metuimus, ne nostris temporibus compleatur, quod scriptum est «cum dormirent homines, venit inimicus et sparsit zizania inter frumentum,» cum enim non vigilant hi, quos vigilare oportet in custodia ecclesiae, falsa vera imitantia funditus, id quod rectum est, vertunt.
6 quapropter nos, qui plene ex libro Marcelli eius sectam sceleraque cognovimus, scripsimus vobis, dilectissimi fratres, ut neque Marcellum neque eos, qui illi iunguntur, ad communionem sanctae ecclesiae ammittatis memoresque sitis prophetae David dicentis «dixi eis, qui faciunt facinus: ne feceritis facinus; et delinquentibus: ne exaltaveritis cornum; nolite in altum tollere cornum vestrum, ne loquamini adversus deum iniqua.» et credite Salomoni dicenti «nolite transferre terminos aeternos, quos constituerunt patres vestri». quae cum ita sint, nolite supradicti Marcelli pravissimi sequi errores et ea, quae ab ipso iniusta praedicatione contra dominum Christum inventa traditaque sunt, praedamnate, ne blasphemiis sceleribusque etiam ipsi participes sitis. sed propter compendium haec hactenus de Marcello.
7 verum de Athanasio quondam Alexandriae episcopo accipite, quae gesta sunt. accusatus est graviter iuxta deum sacrilegus et iuxta misteria ecclesiae sanctae profanus. Quique propriis manibus comminuit poculum deo et Christo dicatum ipsumque altare venerandum confregit sedemque sacerdotalem subvertit ipse atque ipsam basilicam, dei domum, ecclesiam Christi, demolitus usque ad solum est. presbiterum vero ipsum, virum gravem et iustum, nomine Scyram, tradidit custodiae militari. accusatus praeterea est de iniuriis, violentia, caede atque ipsa episcoporum internicione. quique etiam diebus sacratissimis paschae tyrannico more saeviens ducibus atque comitibus iunctus, quique propter ipsum aliquos in custodiam recludebant, aliquos vero verberibus flagellisque vexabant, ceteros diversis tormentis ad communionem eius sacrilegam adigebant - nec actus commissi umquam ab innocentibus fuerant -, sperans hoc modo suos suamque posse praevalere factionem, ut per duces et iudices perque carceres ipsos, verbera diversaque tormenta invitos ad communionem suam cogeret, nolentes adigeret, repugnantes atque resistentes sibi tyrannico more terreret. erant quidem illi gravia et acerba ab accusatoribus obiecta.
8 nam propter haec necessario concilium apud Caesaream Palaestinam primo videtur esse condictum et, cum minime ab ipso vel ab eius satellitibus ad supradictum concilium occurreretur, post alterum annum in Tyro propter eius facinora necessario iterum celebratur. advenerunt episcopi de Machedonia et de Pannonia, Bitynia et ex omnibus partibus Orientis imperatoris iussione constricti. quique actis Athanasi flagitia criminaque cognoscentes non passim nec temere accusatoribus credunt, sed suo de concilio inlustres et laudabiles episcopos eligunt atque in rem praesentem, ubi res gestae erant, de quibus arguebatur Athanasius, mittunt. quique oculata fide cuncta aspicientes atque vera cognoscentes ad concilia redeunt eiusque crimina, quae ab accusatoribus obiciebantur, suo testimonio vera confirmant. unde <in> praesentem Athanasium dignam pro criminibus sententiam dicunt. propter quod de Tyro fugiens imperatorem appellat. audit etiam imperator. quique interrogatione habita omnia eius flagitia recognoscens sua illum sententia in exilium deportavit. his ergo ita cedentibus rebus cum Athanasius damnatus digne in exilio haberetur ob meritum facinorum suorum sacrilegus in deum, in mysteria sacra profanus, in basilicae demolitione violentus, in episcoporum exitiis innocentiumque fratrum persecutione horrendus, ab omnibus episcopis in reiciendis malis servatur auctoritas legis, canon ecclesiae et apostolorum sancta traditio.
9 sed dum Athanasius post damnationem suam reditum sibi de exilio compararet, de Gallia ad Alexandriam post plurimum tempus advenit. quique praeterita in nihilum ducens acrius in nequitia praevalebat. nam comparatione sequentium levia sunt, quae ab ipso prima commissa sunt. etenim per omnem viam reditus sui ecclesias subvertebat, damnatos episcopos aliquos restaurabat, aliquibus spem ad episcopatus reditum promittebat, aliquos ex infidelibus constituebat episcopos salvis et permanentibus integris sacerdotibus per pugnas et caedes gentilium, nihil respiciens leges, desperationi tribuens totum. unde per vim, per caedem, per bellum Alexandrinorum basilicas depraedatur. constituto iam in eius loco ex iudicio concilii sancto et integro sacerdote [et] ut barbarus hostis, ut pestis sacrilega adductis gentilium populis dei templum incendit, altare comminuit et clam exul de civitate occulteque profugit.
10 sed de Paulo Constantinopolitanae civitatis quondam episcopo post reditum exilii sui, si quis audierit, perhorrescet. <…> fuere namque et in Anquira provinciae Galatiae post reditum Marcelli haeretici domorum incendia et genera diversa bellorum. nudi ab ipso ad forum trahebantur presbyteri et, quod cum lacrimis luctuque dicendum est, consecratum domini corpus ad sacerdotum colla suspensum palam publiceque profanabat virginesque sanctissimas deo Christoque dicatas publice in foro mediaque in civitate concurrentibus populis abtractis vestibus horrenda foeditate nudabat. sed <et> in civitate Gaza provinciae Palaestinae post reditum suum Asclepas altare comminuit multasque seditiones effecit. praeterea Adrianopoli Lucius post reditum suum sacrificium a sanctis et integris sacerdotibus confectum, si fas est dicere, canibus proiciendum iubebat. igitur cum haec ita sint, numquidnam lupis tantis ac talibus oves Christi adhuc usque credemus et membra Christi membra fornicatoriae faciemus? absit.
11 Nam postea Athanasius peragrans per diversas partes orbis terrarum, scilicet seducens aliquos et per suam fallaciam adulationemque pestiferam decipiens innocentes episcopos, qui eius facinora ignorabant, vel Egyptios aliquos actus eius ignorantes scripta a singulis emendicando ecclesias pacificas perturbabat aut ipse sibi novas per suo voluntate fingebat. nihil tamen hoc valere potuit ad iudicium iam dudum a sanctissimis et inlustribus episcopis consecratum. non enim commendatio eorum, qui nec in concilio iudices fuerunt nec concilii iudicium habuerunt aliquando nec praesentes, cum supradictus Athanasius audiretur, fuisse noscuntur, aut valere illi potuit aut prode esse. denique cum sibi haec in cassum provenisse cognosceret, ad Iulium Romam perrexit, sed et ad Italiae quosdam ipsius partis episcopos. quos seducens per epistularum falsitatem ab hisdem perfacile in communione receptus est. exinde coepere illi non tam pro ipso quam pro suis actibus laborare, quod illi pertemere credendo communicaverunt. etenim si fuerunt illae litterae aliquorum, non tamen eorum, qui aut iudices fuerant aut in concilio adsederant. quae quidem etiam si essent aliquorum, temere illi fidem pro se dicenti habere numquam deberent.
12 sed et iudices, qui illum digne sententiaverunt, credere noluerunt ideo, quia et alii quique in praeteritum pro suis facinoribus detecti sunt, nunc cum Marcello et Athanasio coniuncti sunt - dicimus autem Asclepan, qui ante decem et septem annos episcopatus honore discinctus est, deinde Paulum et Lucium et quotquot talibus coniuncti sunt - circumeuntes simul exteras regiones persuadebant iudicibus non esse credendum illis, qui in eos digne sententiam protulerunt, ut hoc genere commercii sibi quondam ad episcopatus reditum procurarent. nec in ipsis locis, in quibus peccaverant, nec in proximis vel ubi accusatores habebant, se defendebant, sed iuxta peregrinos et longe a suis regionibus positos, ignorantes gestorum fidem, iustam sententiam conabantur perfringere ad illos referentes actus suos, qui illos per omnia nesciebant. astute hoc faciunt. scientes enim de iudicibus, accusatoribus, de testibus multos decessisse post tot tantasque sententias putaverunt aliud restaurare iudicium volentes apud nos causam dicere, qui neque illos excusavimus neque iudicavimus. qui enim iudicaverunt, iam ad dominum perrexerunt.
13 voluerunt autem etiam Orientalibus episcopis et veniunt pro iudicibus defensores, pro defensoribus rei, eo tempore cum eorum defensio non valebat, maxime cum tunc defendi minime potuerunt, quando illos accusatores sui faciem ad faciem arguebant. novam legem introducere putaverunt, ut Orientales episcopi ab Occidentalibus iudicarentur. et volebant ecclesiae iudicium per eos posse constare, qui non tam illorum miserebantur, quam actibus suis. hoc itaque nefas quoniam numquam recepit ecclesiastica disciplina, quaesumus, dilectissimi fratres, ut sceleratam perniciem conatusque mortiferos perditorum nobiscum etiam ipsi damnetis.
14 etenim adhuc cum esset episcopus Athanasius, Asclepam depositum sua sententia ipse damnavit. sed et Marcellus similiter illi numquam communicavit. Paulus vero Athanasi expositioni interfuit manuque propria sententiam scribens cum ceteris eum etiam ipse damnavit. et quamdiu quisque eorum episcopus fuit, sua iudicia confirmavit. sed cum diversis ex causis diversisque temporibus singuli eorum digne de ecclesia suis pro meritis pellerentur, maiorem concordiam una conspiratione fecerunt donantes sibi quisque delicta, quae, cum episcopi essent, pro auctoritate divina damnarunt.
15 namque quoniam Athanasius in Italiam et Galliam pergens sibi iudicium conparavit post mortem aliquorum accusatorum, testium iudicumque et credidit posse se denuo tempore audiri, quo eius flagitia vetustate temporis obscurarentur - cui consensum commodantes non recte Iulius urbis Romae episcopus, Maximinus et Ossius ceterique conplures ipsorum concilium apud Serdicam fieri ex imperatoris benignitate sumserunt -, occurrimus ad Serdicam litteris imperatoris conventi. quo cum venissemus, didicimus in media ecclesia Athanasium, Marcellum, omnes sceleratos concilii sententia pulsos et merito singulos pro suis facinoribus praedamnatos cum Ossio et Protogene sedere simul et disputare et - quod est deterius - divina misteria celebrare. nec confundebatur Protogenes Serdicae episcopus communicare Marcello haeretico, cuius et sectam et reprobum sensum in concilio quater sententiis episcoporum suscribens propria voce ipse damnaverat. unde manifestum est, quia sese ipse sua sententia condemnavit, cum se illi communicando participem fecit.
16 verum nos tenentes ecclesiasticae regulae disciplinam et volentes miseros in aliquantulum iuvare mandavimus illis, qui cum Protogene et Ossio fuerunt, ut de suo coetu damnatos excluderent neque peccatoribus communicarent; deinde una nobiscum audirent ea, quae a nostris patribus contra ipsos in praeteritum fuerant iudicata. nam liber Marcelli non expectabat accusationem - per se enim aperte haereticus noscebatur - et ne falsis suggestionibus crederent non eorum quisquam pravissimam mentem propter locum episcopatus obscurabat. at illi contra haec resistebant - qua ratione, nescimus - nec se voluerunt ab ipsorum communione secernere confirmantes Marcelli haeretici sectam et facinora Athanasi ceterorumque scelera fidei ecclesiasticae pacique praeponebant.
17 his itaque cognitis nos octoginta episcopi, qui propter pacem confirmandam ecclesiae ex diversis longisque provinciis cum ingenti exitu et labore ad Serdicam veneramus, videntes haec non sine lacrimis ferebamus. leve enim non erat, quod a se eos dimittere omnino negabant, quos patres nostri merito suis pro criminibus ante damnaverunt. his itaque communicare nefas duximus neque cum profanis voluimus sancta domini sacramenta miscere servantes et tenentes ecclesiasticae <regulae> disciplinam. nam ut non supradictos Ossium a se Protogenemque dimitterent, conscientia forte mala, qua sibi eorum unusquisque metuebant, nudari ab aliquo, quae adpalam fieri magnopere pertimescebant. nec sic in eos audebat eorum aliquis sententiam dicere, ne et se ipse damnaret, quod illis contra interdictum communicassent, quibus communicare nullo genere oporteret.
18 verum nos iterum illos atque iterum rogabamus, ne firma solidaque concuterent, ne subverterent legem nec iura divina turbarent, ne cuncta confunderent atque traditionem ecclesiae ne quidem in modica parte frustrarent, sed nec novam sectam inducerent aut Orientalibus episcopis conciliisque sanctissimis de Occidente venientes aliqua in parte praeponerent. at illi contra despicientes haec nobis minabantur et sese Athanasium et ceteros sceleratos vindicaturos pollicebantur, quasi vero aliud facere aut dicere possent, qui sceleratos omnes ac perditos in suum consortium receperunt. praeterea ingenti hoc tumore proponunt audacia potius ac temeritate quam legitima ratione possessi. videntes enim, quod hi, qui damnatos recipiunt, in offensam crimenque incurrunt ut violatores caelestium legum, tali auctoritate iudicium constituere conabantur, ut sese iudices iudicum dicere vellent atque eorum, qui iam cum deo sunt, si fas est, sententiam refricare. nos vero rogabamus illos per plurimos dies, ut a sese damnatos abicerent et <se> ecclesiae sanctae coniungerent atque patribus vera dicentibus consensum accomodarent. sed illi se hoc facturos omnino negabant.
19 altercantibus igitur nobis emerserunt quinque episcopi ex partibus nostris, qui superstites de sexto numero eorum, qui ad Mareotam directi fuerant, remanserunt. et talem illis optionem proponunt mittendos esse ex utroque concilio episcopos aliquos ad loca, in quibus Athanasius scelera flagitiaque commisit, ut sub testificatione dei cuncta fideliter scriberent et, si falsa inventa fuerint, quae concilio nuntiavimus, ipsi damnemur nec imperatoribus nec concilio nec cuiquam episcopo conqueramur. quodsi verum constiterit, quod ante diximus, ad numerum nostrum ex vobis quos elegistis, id est, qui Athanasio post damnationem communicaverunt, sed et eos, qui Athanasio et Marcello fautores defensoresque sunt, exponamus nec imperatoribus nec concilio nec cuiquam episcopo vestrum aliqui conquerantur. hanc optionem a nostris propositam Ossius et Protogenes omnesque eorum socii suscipere timuerunt.
20 inmensa autem confluxerat ad Serdicam multitudo sceleratorum omnium ac perditorum adventantium de Constantinupoli, de Alexandria. de hinc, qui rei homicidiorum, rei sanguinis, rei caedis, rei latrociniorum, rei praedarum, rei spoliarum nefandorumque omnium sacrilegiorum <et> criminum rei, qui altaria confregerunt, ecclesias incenderunt domosque privatorum conpilaverunt, profanatores mysteriorum dei proditoresque sacramentorum Christi, qui impiam sceleratamque haereticorum doctrinam contra ecclesiae fidem adserentes sapientissimos presbiteros dei, diacones, sacerdotes atroci caede mactaverunt. et eos omnes secum collectos in suo conventiculo habuerunt Ossius et Protogenes. quosque honorantes nos omnes diacones et sacerdotes dei despiciebant, quia nec ipsi volebamus talibus aliquando coniungi. quique vulgo omnibusque gentilibus id, quod inter nos fuerat, referebant pro veris falsa fingentes nec discordiam inter nos ex causa dei ortam, sed ex humana praesumptione narrabant. divinis humana miscentes et ecclesiasticis rebus privatas adiungentes civitatis nobis concentum seditionemque conflarunt dicentes nos gravem schismate civitati importasse iniuriam, nisi illis - quod nefas erat - communicaremus, et haec frequenter acclamabant. nos enim omnino illis communicare noluimus, nisi eos, quos damnavimus, proiecissent et dignum honorem concilio Orientis tribuerunt.
21 quae vero ipsi egerint vel quale concilium habuerint, hinc addiscere poteritis. nam Protogenes, sicut supra diximus, apud acta anathematizans Marcellum et Paulum postea eos in communionem suscepit. Dionisium vero ab Elida provinciae Acaiae, quem ipsi exposuerunt, in concilio habuerunt. simul secum et exponentes et expositi, iudices et rei [et] communicantes mysteria divina pertractant. Bassum autem de Diocletiana civitate in flagitiis sceleribusque detectum et merito de Siria deportatum ordinaverunt episcopum. quique apud ipsos sceleratius vivens detectus et ab ipsis damnatus cum ipsis hodie videtur esse coniunctus. Aetio <vero> Tessalonicensi Protogenes frequenter probra multa criminaque obiecit, quod diceret illum concubas et habuisse et habere, cui communicare numquam voluit. nunc vero in amicitiam receptus, quasi peiorum consortio expurgatus, apud ipsos habetur ut iustus. Asclepas autem cum ad Constantinopolim civitatem propter Paulum venisset, post immanitatem rerum atrocitatemque commisit, quae media in ecclesia Constantinupolitana gesta sunt, post mille homicidia, quae altaria ipsa humano sanguine coinquinaverunt, post interfectiones fratrum extinctionesque gentilium, hodieque cum Paulo, cuius causa haec gesta sunt, communicare non cessat, sed <et> illi, qui per Asclepan Paulo communicant accipientes ab eodem scripta atque ad illum mittentes.
22 ex hac igitur coagulatione atque ex perditorum congregatione quale potuerit celebrari concilium, in quo flagitia sua non tam puniebant, quam agnoscebant! non enim secundum nos, qui ecclesiis sanctissimis praesedemus populisque rectores sumus, donantes et dimittentes, quae ab ipsis nec dimitti umquam possunt nec donari. quique etiam Marcello et Athanasio ceterisque sceleratis flagitia, blasphemia, quae nefas fuerat dimittere, condonarunt, cum scriptum sit: «si peccaverit homo in hominem, orabunt pro eo ad dominum; si autem in deum peccaverit homo, quis orabit pro eo? Nos autem talem consuetudinem non habemus nec ecclesia dei.» sed nec haec docere aliquos patimur nec novas traditiones inducere, ne proditores fidei traditoresque scripturarum divinarum, quod nefas est, dicamur, ne a domino et ab hominibus condamnemur.
23 verum illi supradicti etiam haec adversus nos machinabantur. et quoniam sciebant nos non posse sibi scelestorum beneficio communicare, ex scriptis nos imperatorum terrere putabant, ut invitos ad suam communionem traherent, et spectabant dividi totius mundi profundam ecclesiae aeternamque pacem propter Athanasium et Marcellum, per quos nomen domini blasphematur in gentibus. quos oportebat, si in se aliquid timoris dei habuissent, ne turbor iste, qui per ipsos natus est, permaneret, a sua pravissima praesumptione vel sero discedere, ne ipsorum causa contra sese scinderetur ecclesia. aut si in his, qui pro ipsis certantur, metus dei esset, etiamsi nihil damnabile apud ipsos inveniretur, tamen vel quod propter ipsos unitas ecclesiae scinditur et propter insanam rabiem cupiditatemque honoris pax profunda subvertitur, exsecrari eos ac perhorrere deberent.
24 cum ita res currere videremus, ad suam patriam regredi nostrum unusquisque decrevit placuitque nobis de Serdica scribere et ea, quae gesta sunt, nuntiare nostramque sententiam declarare. nos enim Athanasium et Marcellum, qui in dominum impie blasphemantes scelerati vixerunt, expositos olim atque damnatos non possumus iterum in episcopatus honore suscipere. quique crucifigentes iterum filium dei atque illum denuo publicantes acerbis ictibus confixerunt. alter enim ipsorum blasphemando in filium dei atque in eius regnum aeterna morte mortuus est semel; alter in corpus domini <et> misteria eius profano more atrociter peccans ceteraque flagitia inmaniter gerens episcoporum sententia eiectus est atque damnatus. quam ob rem, quoniam a parentum traditione discedere non possumus, quia nec talem auctoritatem sumsit ecclesia nec talem potestatem a deo accepit, supradictos ad honorem dignitatemque ecclesiae nec ipsi suscipimus et suscipientes digne damnamus. sed nec alios, qui aut olim aut postea merito damnati sunt, in ecclesia recipimus adhaerentes legibus dei traditionibusque paternis atque ecclesiasticis disciplinis, credentes prophetae dicenti: «noli transgredi terminos aeternos, quos posuerunt patres tui». quare nos numquam fixa solidaque concutimus, sed magis ea, quae sunt a parentibus constituta, servamus.
25 post multa igitur, dilectissimi fratres, haec vobis ex aperto mandamus, ne quis vestrum ab aliquo circumventus aliquando communicet, id est Ossio, Protogeni, Athanasio, Marcello, Asclepae, Paulo, Iulio, sed nec cuiquam damnatorum de ecclesia sancta reiectis neque sociis ipsorum, qui illis sive per se sive per scripta communicant. quare vos nec ad illos scribere umquam debetis nec ab ipsis scripta suscipere. iam quod superest, oramus vos, dilectissimi fratres, ut unitati ecclesiae consulatis <et> paci perpetuae, sanctos episcopos eligatis, in quibus et fides integra et sancta sit vita, abhorrentes eos, qui pro criminibus suis ab episcopatus honore discincti sunt voluntque iterum recipere locum, quem digne pro suis facinoribus amiserunt. magis magisque hos execramini, quos post facinus videtis peiora committere nec dominum audiunt dicentem: peccasti, quiesce. iuvenescunt enim et fortiores de sceleribus efficiuntur et, quanto plus in gurgitem vitiorum mergunt, tanto plus totum orbem subvertunt. seditionibus vacantes bella persecutionesque acerrimas sanctis ecclesiis ingerunt et tyrannico more populos dei in suum dominium captivare contendunt.
26 namque ex his rebus pessimos eorum conatus agnoscite, quando talem mundo tempestatis procellam induxerunt, qua Orientem prope totum Occidentemque turbarent, ut relinquentes singuli ecclesiasticas curas populosque dei deserentes atque ipsam evangelii doctrinam postponentes de longinquo adveniremus, [se] senes aetate graves, corpore debiles, aegritudine infirmes - trahebamurque per diversa nostrosque aegrotantes in itineribus deserebamus propter perpaucos scelestos olim digne damnatos, primatus ecclesiae contra fas appetentes - geratque curam de nobis imperium atque religiosi imperatores, tribuni et duces dirissima re publica de episcoporum vita statuque exercerentur. sed nec populi silent. omnis etenim fraternitas omnibus in provinciis suspensa ac sollicita expectat, in quem finem haec malorum procella succedit. cursusque ipse publicus attritus ad nihilum deducitur. et quid pluribus? ortus occasusque mundi propter unum vel duos paucosque sceleratos impie sentientes et turpiter viventes funditus vertitur et dura saevaque tempestate turbatur, in quibus nulla religionis semina resederunt. quae si habuissent, imitarentur prophetam dicentem: «tollite et mittite me in mare et tranquillabit mare a vobis, quoniam haec tempestas propter me facta est.» sed ideo haec non imitantur, quia nec iustos sequuntur. ita autem sceleratorum omnium duces quaerunt ecclesiae principatum quasi aliquod tyrannidis regnum.
27 nec hoc propter bonum quoque iustitiae inquirunt. non enim ecclesiis consulunt, qui leges iuraque divina <ac> ceterorum decreta dissolvere perconantur. propterea hanc novitatem moliebantur inducere, quam horret vetus consuetudo ecclesiae, ut, in concilio Orientales episcopi quidquid forte statuissent, ab episcopis Occidentalibus refricaretur, similiter et, quidquid Occidentalium partium episcopi, ab Orientalibus solveretur. sed hoc ex illo suo pravissimo sensu tractabant. verum omnium conciliorum iuste legitimeque actorum decreta firmanda maiorum nostrorum gesta consignant. nam in urbe Roma sub Novato et Sabellio et Valentino haereticis factum concilium ab Orientalibus confirmatum est. et iterum in Oriente, sub Paulo a Samosatis quod statutum est, ab omnibus est signatum. ob quam rem hortamur vos, dilectissimi fratres, considerantes ordinem ecclesiasticae disciplinae et paci totius orbis consulentes, corripiatis eos, qui sceleratis communicant, et malos de ecclesiis radicitus amputetis, ut tempestate ruente ipsorum causa innatans Christus dominus omnibus imperet ventis procellisque maritimis discedere et tribuat ecclesiae sanctae pacem perpetuam et quietam.
28 nos vero nulli iniuriam fecimus, sed legis praecepta servamus. nam iniuriati graviter et male tractati sumus ab his, qui volebant ecclesiae catholicae regulam sua pravitate turbare, sed ante oculos habentes timorem dei, iudicium Christi verum et iustum considerantes nullius personam accepimus neque alicui pepercimus, quominus ecclesiasticam disciplinam servaremus. unde Iulium urbis Romae, Ossium et Protogenem et Gaudentium et Maximinum a Triveris damnavit omne concilium secundum antiquissimam legem ut auctores communionis Marcelli et Athanasi ceterorumque sceleratorum, quique etiam homicidiis Pauli Constantinopolitani <et> cruentis actibus eius communicaverunt. Protogenem namque esse anathematizandum una cum Marcello subscribendo frequenter sententiae in ipsum vel in eius librum inlatae, quique etiam in Paulum Constantinupolitanum sententiam dederunt et illi postea communicaverunt. Gaudentium autem ut inmemorem decessoris sui Cyriaci suscribentis sententiis in sceleratos digne inlatis commixtumque criminibus Pauli, quem etiam impudenter defendebat. Iulium vero urbis Romae ut principem et ducem malorum, qui primus ianuam communionis sceleratis atque damnatis aperuit ceterisque aditum fecit ad solvenda iura divina defendabatque Athanasium praesumenter atque audaciter, hominem, cuius nec testes noverat nec accusatores. sed Ossium propter supradictam causam et propter beatissimae memoriae Marcum, cui graves semper iniurias irrogavit, sed et quod malos omnes pro criminibus suis digne damnatos totis viribus defendebat et quod convixerit in Oriente cum sceleratis ac perditis. turpiter namque Paulino quondam episcopo Daciae individuus amicus fuit, homini, qui primo maleficus fuerit accusatus et de ecclesia pulsus usque in hodiernum diem in apostasia permanens cum concubinis publice et meretricibus fornicetur, cuius maleficiorum libros Machedonius episcopus atque confessor a Mopsuestia combussit. sed [et] Eustasio et Quimatio adhaerebat pessime et carus fuit, de quorum vita infami ac turpi dicendum nihil est; exitus enim illorum eos omnibus declaravit. his itaque ac talibus iunctus ab initio Ossius, sceleratos semper fovens, contra ecclesiam veniebat et inimicis dei semper ferebat auxilium. Maximinum vero a Triveris, propter quod collegas nostros episcopos, quos ad Gallias miseramus, noluerit suscipere et quoniam Paulo Constantinupolitano nefario homini ac perdito primus ipse communicavit et quod ipse tantae cladis causa fuit, ut Paulus ad Constantinupolim civitatem revocaretur, propter quem homicidia multa facta sunt. causa ergo homicidiorum tantorum ipse fuit, qui Paulum olim damnatum ad Constantinupolim revocavit.
29 propter has igitur causas iustum duxit concilium, ut Iulium urbis Romae et Ossium ceterosque supra memoratos discingeret atque damnaret. quae cum ita sint, custodire vos ab ipsis et abstinere debetis, dilectissimi fratres, nec eos aliquando ad communionem vestram ammittere, sed nec ipsorum litteras accipere nec ad illos litteras dominicas dare. et quoniam catholicam et apostolicam fidem voluerunt infringere hi, qui cum Ossio erant, inducentes novam sectam Iudeo couniti Marcelli, mixtam Sabellio et Paulo, iudaizantem necessario ordinavimus catholicae ecclesiae fidem, quam negaverunt supradicti, qui cum Ossio sunt, et Marcelli haeretici induxerunt. consequens est, ut acceptis litteris nostris singuli consensum huic sententiae commodantes decreta nostra propria subscriptione signetis.

Übersetzung

Gregor, dem Bischof von Alexandrien, dem Bischof von Nikomedien, dem Bischof von Carthago, dem Bischof von Campanien, dem Bischof von Neapel in Campanien, dem Klerus von Rimini, dem Bischof von Campanien, dem Bischof von Salona in Dalmatien, Amphion, Donatus, Desiderius, Fortunatus, Euthicius, Maximus, Sinferon und allen unseren Mitpriestern auf dem Erdkreis, den Presbytern und Diakonen und allen, die unter dem Himmel in der heiligen, katholischen Kirche sind, wünschen die Bischöfe, die wir uns aus den verschiedenen Provinzen des Ostens, d.h. aus der Provinz Thebaïs und aus den Provinzen Palaestina, Arabia, Phoenice, Syria, Mesopotamia, Cilicia, Galatia, Isauria, Cappadocia, Galatia, Pontus, Bithynia, Pamphylia, Paphlagonia, Caria, Phrygia, Pisidia und den Kykladen, sowie den Provinzen Lydia, Asia, Europa, Hellespont, Thracia und Haemimons in Serdica versammelt und eine Synode veranstaltet haben: Ewiges Heil im Herrn!
1 Wir alle, vielgeliebte Brüder, beten ohne Zweifel unablässig dafür, daß erstens die heilige und katholische Kirche des Herrn frei von allen Streitigkeiten und Schismen bleibt und daß sie die Einheit des Geistes und das Band der Liebe überall durch den rechten Glauben bewahrt - und für alle, die den Herrn anrufen, ist es angemessen, ein unbeflecktes Leben einzuhalten, anzunehmen, zu hüten und zu bewahren, vor allem für uns Bischöfe, die wir den so heiligen Kirchen vorstehen -, daß zweitens die Regel der Kirche und die heilige Überlieferung sowie die Entscheidungen der Väter für immer in Kraft und gültig bleiben und nicht irgendwann durch neu auftretende Sekten und pervertierte Überlieferungen in Unordnung geraten, vor allem bei der Einsetzung und Absetzung von Bischöfen, so daß man sich nicht an die evangelischen und heiligen Vorschriften hält und an das, was von den heiligen und seligsten Aposteln befohlen und von unseren Vorgängern und von uns selbst bis heute bewahrt worden ist und bewahrt wird.
2 Es ist nämlich in unseren Zeiten ein gewisser Markell aus Galatia aufgetreten, eine verdammungswürdigere Pest als alle Häretiker, der mit frevelhaftem Sinn, unheiliger Stimme und unheilvoller Beweisführung das immerwährende, ewige und ohne Zeit seiende Reich des Herrn Christus begrenzen will, indem er sagt, daß der Herr vor vierhundert Jahren einen Anfang seiner Herrschaft erhalten habe und für ihn ein Ende kommen werde zugleich mit dem Untergang der Welt. Auch dies versucht er bei seinem leichtfertigen Vorhaben zu behaupten, daß Christus damals erst bei der Empfängnis seines Körpers Bild des unsichtbaren Gottes und auch Brot, Tür und Leben geworden sei. Und dies bekräftigt er nicht nur mit Worten und in seiner geschwätzigen Behauptung, sondern er gab das Ganze, was schon in frevelhaftem Sinne begonnen und mit blasphemischer, vor Begierde triefender Zunge verbreitet worden war, in einem Buch voll von Blasphemien und Verwünschungen wieder. In dieses Buch fügte er auch anderes, noch um vieles Schlechtere hinzu und verleumdete die göttlichen Schriften mit seiner Auslegung und seinem frevelhaften Gedankengebäude, welches Elemente vereint, die im Widerspruch zu jenen (heiligen Schriften) stehen und seiner verderblichen Absicht erwachsen, wodurch er offenkundig und erwiesenermaßen als Häretiker feststand. Und dieser Markell mischte seine Erklärungen mit einigem Schmutz, bald mit den Lügen des Sabellius, bald mit der Schlechtigkeit eines Paulus von Samosata, bald mit den Blasphemien des Montanus, des Anführers aller Häretiker. Indem er ganz offen diese Theorien mischte und einen Einheitsbrei aus den eben genannten Häresien schuf, glitt er wie der unkluge Galater in ein anderes Evangelium ab, welches nichts anderes ist als das, was der selige Apostel Paulus so sehr mit folgenden Worten verdammte: »Auch wenn ein Engel vom Himmel euch anderes verkündet hat, als ihr empfangen habt, sei er ausgeschlossen.«
3 Dennoch herrschte große Sorge bei unseren Vätern und Vorgängern über die obengenannte, gottlose Verkündigung. Man berief nämlich nach Konstantinopel eine Bischofssynode in Anwesenheit Kaiser Konstantins seligen Angedenkens ein. Sie kamen aus vielen östlichen Provinzen, damit sie diesen von vielen Übeln getränkten Menschen durch einen heilsamen Beschluß besserten und jener durch Ermahnung und heiligsten Tadel gescholten werde und von der gottlosen Verkündigung ablasse. Und sie nahmen ihn in die Mangel, prüften ihn und stellten gewiß auch lange Zeit ihre Forderungen mit wohlwollender Liebe, aber erreichten absolut nichts. Denn da sie nach einer, der zweiten und etlichen Ermahnungen nicht vorankommen konnten - er blieb nämlich stur und widersprach dem rechten Glauben und widersetzte sich in bösartigem Streit der katholischen Kirche -, begannen hierauf alle vor jenem zurückzuschrecken und ihn zu meiden. Und als sie sahen, daß er von der Sünde zu Fall gebracht und durch sich selbst verurteilt worden war, haben sie ihn durch kirchliche Beschlüsse verurteilt, damit er nicht noch darüber hinaus die Schafe Christi durch todbringende, üble Ansteckungen beflecke. Damals haben sie nämlich auch einige seiner krummsten Ansichten gegen den rechten Glauben und die heiligste Kirche zur Erinnerung für die Späteren und zum Schutz für ihre heiligsten Schriften im Archiv der Kirche hinterlegt. Aber dies waren nur die ersten Erlebnisse mit der Gottlosigkeit des Häretikers Markell. Schlimmere sind hierauf gefolgt. Denn welcher Gläubige glaubt oder erträgt schon das, was von jenem eigens Übles angestellt und zusammengeschrieben wurde und was zusammen mit seiner Person zu Recht schon von unseren Vätern in Konstantinopel mit dem Anathema belegt worden ist? Es liegt nämlich ein gegen ihn von den Bischöfen verfaßter Liber sententiarum vor, in dem auch die, die nun auf der Seite von Markell stehen und ihn unterstützen, dies sind Protogenes, Bischof von Serdica, und Cyriacus von Naïssus, gegen ihn mit eigener Hand Stellung bezogen haben. Von deren Hand wird nachdrücklich bezeugt, daß der heiligste Glaube in keiner Weise verändert werden und die heilige Kirche durch keine falsche Verkündigung umgestürzt werden darf, damit nicht auf diese Weise Verderben und für die Seelen schlimmstes Gift in die Menschen hineingetragen werde, wie Paulus sagt: »Seien es wir oder ein Engel vom Himmel, der euch etwas anders verkündet hat, als ihr empfangen habt, er sei ausgeschlossen.«
4 Vor allem aber haben wir uns darüber gewundert, wie lange und leichtfertig manche, die zur Kirche gehören wollen, ihn, der ein anderes Evangelium zu verkünden wagt, als es wahr ist, in die Gemeinschaft aufnehmen, ohne sich nach seinen Blasphemien zu erkundigen, die in seinem eigenen Buch verzeichnet sind, wie sie aber jenen, die sorgsam alles aufgedeckt, ermittelt und ihn zu Recht verurteilt hatten, die Zustimmung verweigern wollten. Da nämlich Markell bei seinen eigenen Leuten für einen Häretiker gehalten wurde, griff er zu dem Hilfsmittel, in andere Gebiete zu reisen, natürlich um auch jene zu täuschen, die ihn selbst und seine schädlichen Schriften nicht kannten. Aber was immer er bei jenen treibt, er verbirgt seine gottlosen Schriften und unheiligen Ansichten, indem er Wahres durch Falsches ersetzt und sich anbiedert bei den Einfältigen und Unschuldigen. Unter dem Deckmantel kirchlicher Regel hat er viele Hirten der Kirche verführt, sie in seine Gewalt gebracht und durch hinterhältigen Betrug getäuscht, während er die Sekte des Häretikers Sabellius einführte und die Kunstgriffe und Tricks des Paulus von Samosata wiederherstellte. Die fremde Überlieferung des Markell ist nämlich aus den Sekten aller Häretiker gemischt, woran schon oben erinnert wurde. Daher hat man sich darauf geeinigt, daß alle, die der heiligen Kirche vorstehen, sich die Worte des Herrn Christus vor Augen halten: »Hütet euch vor den falschen Propheten, die zu euch im Schafspelz kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind; an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen«, derartige Leute meiden, vor ihnen zurückschrecken und nicht leichtfertig mit ihnen Gemeinschaft halten sollen. Sie sollen sie an ihren Taten zu erkennen und infolge ihrer frevelhaften Schriften verurteilen. Nun aber fürchten wir vor allem, daß sich in unseren Zeiten erfüllt, was geschrieben steht: »Als die Menschen schliefen, kam der Feind und streute Unkraut unter das Getreide.« Wenn nämlich die nicht wachsam sind, deren Aufgabe es ist, zum Schutz der Kirche Wache zu halten, dann imitieren die falschen Lehren die wahren und stellen das, was recht ist, völlig auf den Kopf.
5 Daher haben wir, die wir aus dem Buch Markells seine Sekte und seine Untaten ganz genau kennen, euch geschrieben, vielgeliebte Brüder, damit ihr nicht Markell und die, die sich ihm anschließen, zur Gemeinschaft der heiligen Kirche zulaßt und an den Propheten David denkt, der sagt: »Ich habe denen gesagt, die Unrecht begehen: Begeht kein Unrecht, und den Sündern: Erhebt nicht das Horn. Hebt nicht euer Horn in die Höhe, damit ihr nicht Unrechtes gegen Gott sprecht.« Und glaubt Salomon, der sagt: »Verrückt nicht die ewigen Grenzen, die euere Väter aufgestellt haben.« Da das so ist, folgt nicht den Irrlehren des oben genannten völlig verdorbenen Markell und verurteilt das, was von ihm mit seiner unrechten Verkündigung gegen den Herrn Christus erfunden und weitergegeben worden ist, damit nicht ihr selbst auch noch an seinen Blasphemien und Verbrechen Anteil habt. Aber um der Kürze willen sei dies genug über Markell.
6 Aber hört, was verhandelt worden ist über Athanasius, einst Bischof von Alexandrien. Er ist schwerwiegend angeklagt als Frevler vor Gott und als Gottloser im Umgang mit den Geheimnissen der heiligen Kirche. Er hat mit eigenen Händen einen Gott und Christus geweihten Kelch zerbrochen, den zu verehrenden Altar selbst zertrümmert, persönlich den Priestersitz umgestürzt und die Basilika selbst, das Haus Gottes, die Kirche Christi, bis auf die Grundmauern zerstört. Den Priester selbst aber, einen würdigen und gerechten Mann namens Ischyras, übergab er dem militärischen Gewahrsam. Er ist außerdem angeklagt wegen Ungerechtigkeiten, Gewalt, Mord und selbst der Tötung von Bischöfen. Er wütete auch in den heiligsten Tagen des Osterfestes in tyrannischer Art im Verbund mit weltlichen Führern und Comites, die etliche seinetwegen in Haft sperrten, andere aber mit Schlägen und Geißeln quälten und den Rest mit verschiedenen Foltern zur frevelhaften Gemeinschaft mit ihm zwangen - und niemals wären solche Taten von Unschuldigen begangen worden. Er hoffte, daß auf diese Weise die Seinen und seine Partei erstarken könnten, um durch weltliche Führer, Richter und selbst Gefängnisse, Schläge und verschiedene Foltern die Widerspenstigen zur Gemeinschaft mit ihm zu zwingen, die Unwilligen dahinzutreiben und die Widerstreitenden und sich ihm Widersetzenden durch seine tyrannische Art zu erschrecken. Es waren ihm also ernste und schlimme Taten von den Anklägern vorgeworfen worden.
7 Aus diesem Grund sah man sich offensichtlich gezwungen, eine Synode einzuberufen, erstmals in Caesarea in Palaestina, und da sowohl er als auch seine Anhänger der besagten Synode völlig fernblieben, wurde notwendigerweise nach einem weiteren Jahr erneut eine Synode in Tyrus wegen seiner Untaten abgehalten. Es kamen auf Befehl des Kaisers Bischöfe aus Makedonien und Pannonien, aus Bithynien und aus allen Teilen des Ostens angereist. Als sie aus den Akten die Schandtaten und Verbrechen des Athanasius erkannten, da glaubten sie den Anklägern weder unüberlegt noch blindlings, sondern wählten aus ihrer Versammlung angesehene und untadelige Bischöfe und schickten sie in der aktuellen Angelegenheit dorthin, wo die Dinge geschehen waren, deretwegen Athanasius angeklagt wurde. Sie betrachteten alles mit sehendem Glauben und erkannten die Wahrheit. Daraufhin kehrten sie zu den Synoden zurück und bestätigten seine Verbrechen, die ihm von dem Anklägern vorgeworfen wurden, durch ihr eigenes Zeugnis als wahr. Daher verkündeten sie gegenüber Athanasius in seiner Anwesenheit ein den Vergehen angemessenes Urteil. Deswegen floh er aus Tyrus und legte beim Kaiser Berufung ein. Der Kaiser gewährte ihm auch eine Anhörung, und als er nach einer Befragung alle seine Schandtaten erfahren hatte, schickte er ihn durch sein Urteil in die Verbannung. Nachdem also diese Dinge so ausgegangen waren, Athanasius zu recht verurteilt und zur Belohnung für seine Untaten im Exil festgehalten worden war als Frevler gegen Gott, als Gottloser im Umgang mit den heiligen Geheimnissen, als Gewalttäter durch seine Zerstörung einer Basilika und befleckt durch die Ermordungen von Bischöfen und die Verfolgung unschuldiger Brüder, sind von allen Bischöfen in der Abwehr des Bösen die Autorität des Gesetzes, der Kanon der Kirche und die heilige Tradition der Apostel bewahrt worden.
8 Unterdessen bereitete Athanasius nach seiner Verurteilung seine Rückkehr aus dem Exil vor und kam nach sehr langer Zeit von Gallien nach Alexandrien zurück. Er hielt die vergangenen Taten für null und nichtig und ging noch weiter in seiner Bosheit. Denn verglichen mit den folgenden Taten sind seine früheren kaum der Rede wert. Auf dem gesamten Weg seiner Rückkehr stellte er nämlich Kirchen auf den Kopf: Er setzte etliche verurteilte Bischöfe wieder ein, manchen verhieß er Hoffnung zur Rückkehr auf ihren Bischofssitz und setzte einige aus den Reihen der Ungläubigen als Bischöfe ein, obwohl Geistliche zur Verfügung standen, die während der Kämpfe und Morde der Heiden wohlbehalten und integer geblieben waren, denn er nahm keine Rücksicht auf die Gesetze, sondern überlies alles der Verzweiflung. Daher plündert er mit Gewalt, Mord und Krieg die Basiliken der Alexandriner. Nachdem bereits an seiner Stelle nach dem Urteil der Synode ein heiliger und unbescholtener Geistlicher eingesetzt worden war, steckte er wie ein barbarischer Feind, wie eine gottlose Seuche zusammen mit dem Volk der Heiden den Tempel Gottes in Brand, zerschlug den Altar und entfloh klammheimlich als Verbannter aus der Stadt.
9 Aber vor Paulus, dem einstigen Bischof von Konstantinopel, wird jeder nach dessen Rückkehr aus dem Exil zurückschrecken, der davon gehört hat. <…> denn es gab auch in Ancyra in der Provinz Galatia nach der Rückkehr des Häretikers Markell Häuserbrände und verschiedene Arten von Unruhen. Nackt wurden von ihm persönlich Presbyter zum Forum gezerrt und er ließ, was man unter Tränen und mit Trauer sagen muß, den geweihten Leib des Herrn vor aller Augen öffentlich entweihen und den Geistlichen um den Hals hängen, auch entblößte er mit schauderhafter Abscheulichkeit die heiligsten, Gott und Christus geweihten Jungfrauen mit zerrissenen Kleidern öffentlich auf dem Forum mitten unter der Bürgerschaft vor dem zusammengelaufenen Volk. Aber auch in der Stadt Gaza in der Provinz Palaestina zerstörte Asclepas nach seiner Rückkehr den Altar und entfachte viele Aufstände. Außerdem befahl Lucius von Adrianopel nach seiner Rückkehr, das von heiligen und unbescholtenen Geistlichen vollzogene Opfer, wenn man es erwähnen darf, den Hunden vorzuwerfen. Sollen wir also unter solchen Umständen die Schafe Christi noch länger so großen und derartigen Wölfen anvertrauen und die Glieder Christi zu Gliedern einer Hure machen? Es sei fern!
10 Später nämlich durchwanderte Athanasius die verschiedenen Teile des Erdkreises, brachte natürlich etliche zum Abfall und täuschte durch seine Gerissenheit und verderbenbringende Schmeichelei unschuldige Bischöfe, die seine Untaten nicht kannten, ja sogar einige ägyptische Bischöfe, die nichts von seinen Taten wußten. Und dabei versetzte er friedliche Kirchen in Unruhe oder schuf sich eigenmächtig und willkürlich neue Kirchen, indem er Unterschriften von einzelnen Leuten erschlich. Dennoch vermochte dies nichts auszurichten an dem schon seit langem von den heiligsten und bedeutendsten Bischöfen festgesetzten Urteil. Denn die Empfehlung derer, die weder Richter auf der Synode waren noch je ein Stimmrecht auf ihr besaßen, sondern abwesend waren, als der obengenannte Athanasius verhört wurde, konnte nichts für jenen ausrichten oder ihm nützlich sein. Als er schließlich erkannte, daß dies für ihn ins Leere lief, brach er zu Julius nach Rom auf, aber auch zu gewissen Bischöfen seiner eigenen Partei in Italien. Indem er diese durch gefälschte Briefe in die Irre führte, wurde er ohne Probleme von diesen in die Gemeinschaft aufgenommen. So begann es, daß jene in Schwierigkeiten gerieten, nicht so sehr seinetwegen als wegen ihrer eigenen Taten, da sie ihm blind vertrauten und Gemeinschaft mit ihm hielten. Denn auch wenn es entsprechende Briefe von irgendwelchen Leuten gab, so gehörten diese dennoch nicht zu denen, die entweder Richter gewesen oder auf der Synode anwesend gewesen waren. Und auch wenn es diese Briefe von irgendwelchen Leuten gäbe, dürften jene niemals blindlings Vertrauen haben zu einem, der für sich spricht.
11 Die Richter aber, die jenen zu Recht verurteilt haben, wollten ihm auch deswegen nicht glauben, weil einige andere Leute, die sich in der Vergangenheit durch ihre eigenen Schandtaten verraten haben, nun mit Markell und Athanasius verbunden sind - wir meinen aber Asclepas, der vor 17 Jahren der Ehre des Bischofsamtes enthoben worden ist, weiterhin Paulus und Lucius und wer sonst noch mit jene Leuten in Verbindung steht. Gemeinsam zogen sie in Gebieten umher, die außerhalb ihrer Befugnis liegen, und agitierten, daß man jenen Richtern nicht glauben dürfe, die zu Recht das Urteil gegen sie gefällt hatten, um mit diesen Agitationen dafür zu sorgen, daß sie einst in ihr Bischofsamt zurückkehren würden. Nicht an denselben Orten, wo sie gesündigt hatten, noch in den benachbarten oder dort, wo sie Ankläger hatten, verteidigten sie sich, sondern versuchten bei fremden und weit von ihren Gebieten entfernten Leuten, die den Beweis für die Geschehnisse nicht kannten, das rechte Urteil zu zerbrechen, indem sie ihnen von ihren eigenen Taten berichteten, die sie ganz und gar nicht kannten. Hinterlistig tun sie dies. Denn in dem Wissen, daß viele Richter, Ankläger und Zeugen gestorben waren, glaubten sie, nach so vielen und so gewichtigen Urteilssprüchen ein anderes Urteil herstellen zu können, und wollten auch vor uns ihren Fall vorbringen, die wir jene weder freigesprochen noch verurteilt haben. Die das Urteil nämlich gefällt haben, sind bereits zum Herrn gelangt.
12 Und sie wollten den östlichen Bischöfen sogar den Prozeß machen, kamen aber als Verteidiger anstatt als Richter, (erwiesen sich) als Schuldige anstatt als Verteidiger, in jener Zeit, als ihre Verteidigung nichts vermochte, besonders weil sie sich damals nicht im Geringsten verteidigen konnten, als ihre Ankläger sie von Angesicht zu Angesicht beschuldigten. Sie glaubten, ein neues Gesetz einführen zu können, so daß die östlichen Bischöfe von den westlichen beurteilt würden. Und sie wollten, daß das Urteil der Kirche durch die gefällt werde, die weniger die Taten jener bejammern als ihre eigenen. Da die kirchliche Ordnung dieses Unrecht niemals angenommen hat, daher bitten wir, vielgeliebte Brüder, daß ihr die verbrecherische Seuche und die todbringenden Versuche derer, die ins Verderben führen wollen, auch selbst mit uns verurteilt.
13 Athanasius nämlich hat damals, als er noch Bischof war, den abgesetzten Asclepas selbst mit seiner eigenen Stimme verurteilt. Aber auch Markell hat gleichermaßen niemals mit jenem Gemeinschaft gehalten. Paulus aber war bei der Absetzung des Athanasius anwesend. Mit eigener Hand schrieb er seinen Urteilsspruch und verurteilte ihn selbst zusammen mit den übrigen. Und solange ein jeder von ihnen Bischof war, hat er seine Urteile bestätigt. Als aber aus verschiedenen Gründen und zu verschiedenen Zeiten die einzelnen von ihnen zu Recht für ihre Taten aus der Kirche vertrieben wurden, schlossen sie in gemeinsamer Verschwörung eine größere Eintracht und vergaben sich gegenseitig die Vergehen, die sie, als sie noch Bischöfe waren, mit göttlicher Autorität verurteilt hatten.
14 Denn da Athanasius auf seinen Reisen durch Italien und Gallien nach dem Tod einiger Ankläger, Zeugen und Richter die Verhandlungen für sich vorbereitete und glaubte, er könne nochmals gehört werden zu einer Zeit, in der seine Schandtaten durch die lange Zwischenzeit verdunkelt worden waren, - zu Unrecht gewährten ihm Julius, der Bischof Roms, Maximinus, Ossius und einige andere von ihnen ihm Unterstützung und haben es in die Wege geleitet, daß durch die Güte des Kaisers eine Synode bei Serdica stattfand -, da reisten wir auf den Brief des Kaisers hin als Gruppe nach Serdica. Als wir dort ankamen, mußten wir erkennen, daß Athanasius, Markell, alle Verbrecher, die durch das Urteil der Synode vertrieben worden waren, und alle die Personen, die für ihre Untaten zu Recht verurteilt worden waren, mit Ossius und Protogenes zusammen in der Mitte der Kirche sitzen und diskutieren und - was noch schlimmer ist - die heiligen Mysterien feiern. Auch Protogenes, der Bischof von Serdica, schämte sich nicht, mit dem Häretiker Markell Gemeinschaft zu halten, dessen Partei und verwerfliche Ansicht er selbst mit eigener Stimme auf der Synode verurteilt hatte, indem er viermal die Entscheidungen der Bischöfe unterschrieb. Daher ist es erwiesen, daß er, Protogenes, sich selbst durch seine eigene Entscheidung verurteilt hat, da er sich zum Partner von jenem machte und mit ihm Gemeinschaft hielt.
15 Wir aber, die wir uns an die Ordnung der kirchlichen Regel hielten und den Elenden ein klein wenig helfen wollten, haben es jenen nahegelegt, die mit Protogenes und Ossius zusammen waren, daß sie die Verurteilten aus ihrer Zusammenkunft ausschlössen und keine Gemeinschaft mit Sündern hielten. Hierauf sollten sie gemeinsam mit uns anhören, welche Urteile von unseren Vätern gegen sie in der Vergangenheit gefällt worden waren. Denn das Buch des Markell brauchte keine Anklage - man erkannte nämlich per se, daß es offenkundig häretisch war -, und keiner von ihnen verbarg wegen seines »Ansehens« als Bischof seine völlig verdrehte Gesinnung, damit sie ja nicht falschen Vorstellungen glaubten. Doch jene widersetzten sich unserem Anliegen - aus welchem Grund, wissen wir nicht - und wollten sich nicht von ihrer Gemeinschaft trennen, stärkten damit die Sekte des Häretikers Markell und zogen die Untaten des Athanasius und die Verbrechen der übrigen dem kirchlichen Glauben und dem Frieden vor.
16 Nachdem wir dies erkannt hatten, konnten wir 80 Bischöfe, die wir, um den Frieden der Kirche zu bewahren, aus verschiedenen und weit entfernten Provinzen unter riesigem Aufwand und Mühe nach Serdica gekommen waren, diesen Anblick nicht ohne Tränen ertragen. Es war nämlich nicht leicht auszuhalten, daß sie sich gänzlich weigerten, die von sich wegzuschicken, die unsere Väter zu Recht für ihre Verbrechen zuvor verurteilt hatten. Wir hielten es daher für falsch, mit diesen Gemeinschaft zu haben, und wollten die heiligen Sakramente des Herrn nicht mit Frevlern teilen, sondern der Ordnung der kirchlichen Regel dienen und sie halten. Denn daß sie die Obengenannten, Ossius und Protogenes, nicht von sich wegschickten, geschah vielleicht durch ein schlechtes Gewissen, durch das sich ein jeder von ihnen fürchtete, von irgendjemandem verraten zu werden, und sie fürchteten sehr, daß dies öffentlich geschehen könnte. Und so wagte keiner von ihnen, gegen sie seine Meinung zu sagen, damit er nicht auch sich selbst verurteilte, da sie trotz Verbot mit jenen Gemeinschaft gehabt hatten, mit denen sie in keiner Weise Gemeinschaft hätten haben sollen.
17 Aber wir baten jene immer wieder, daß sie nicht Starkes und Beständiges zerschlügen, nicht das Gesetz auf den Kopf stellten und die göttlichen Rechte in Unordung brächten, nicht alles zerstörten und die Tradition der Kirche auch nicht im geringsten Maß hintergingen, ferner keine neue Sekte einführten und auch nicht die aus dem Westen Kommenden in irgendeiner Beziehung den östlichen Bischöfen und der heiligsten Synoden voranstellten. Sie jedoch verachteten unser Anliegen, drohten uns und kündigten an, daß sie Athanasius und die übrigen Verbrecher in Schutz nehmen würden; es gab für sie, die alle Verbrecher und Verdorbenen in ihre Gemeinschaft aufgenommen hatten, wohl auch keine Möglichkeit, etwas anders zu tun oder zu sagen. Sie brachten dies außerdem mit ungeheuerer Überheblichkeit vor, mehr von Frechheit und Planlosigkeit besessen als von rechter Vernunft. Als sie nämlich sahen, daß sie, die jene Verurteilten aufnehmen, selbst der Ungnade und Anklage ausgesetzt sind als Übertreter der himmlischen Gesetze, versuchten sie einen Gerichtshof mit solcher Befugnis zusammenzustellen, daß sie sich selbst Richter der Richter nannten und das Urteil derer, die bereits bei Gott sind, wenn man so sagen darf, neu aufrollen wollten. Wir aber baten jene sehr viele Tage hindurch, die Verurteilten von sich zu stoßen, sich mit der heiligen Kirche zu verbinden und mit den Vätern, die die Wahrheit sprachen, übereinzustimmen. Aber jene weigerten sich gänzlich, dies zu tun.
18 Während wir also diskutierten, traten fünf Bischöfe von unserer Seite auf, die von den sechs übriggeblieben sind, die in die Mareotis gesandt worden waren. Und sie unterbreiteten ihnen einen Vorschlag von der Art, daß man einige Bischöfe aus beiden Versammlungen zu den Orten schicken müsse, an denen Athanasius die Verbrechen und Untaten begangen hatte, damit sie unter der Zeugenschaft Gottes alles getreulich aufschrieben; und falls das, was wir der Synode berichtet hatten, falsche Erfindungen gewesen sein sollten, wären wir selbst verurteilt und würden uns nicht bei den Kaisern, einer Synode oder irgendeinem Bischof beklagen. Wenn sich aber als wahr herausstellen sollte, was wir zuvor gesagt hatten, laßt uns zusätzlich zu unserer Zahl diejenigen von euch ausschließen, die ihr erwählt habt, das heißt die, die mit Athanasius nach seiner Verurteilung Gemeinschaft hatten, aber auch die, die Athanasius und Markell gewogen sind und sie verteidigen, ausschließen, und keiner von euch soll sich bei den Kaisern, einer Synode oder irgendeinem Bischof beklagen. Diesen von uns vorgelegten Vorschlag fürchteten Ossius, Protogenes und alle ihre Anhänger anzunehmen.
19 Ein ungeheuer großer Anteil von allen Verbrechern und Verdorbenen war aus Konstantinopel und Alexandrien gekommen und nach Serdica geströmt, ferner solche, die wegen Mord, Blutvergießen, Totschlag, Raub- und Beutezügen, Plünderungen, aller unsäglicher Sakrilegien und Verbrechen angeklagt waren und die Altäre zerschlugen, Kirchen anzündeten und die Häuser von Privatleuten plünderten und die Mysterien Gottes entweihten, auch Verräter der Sakramente Christi, welche beharrlich bei der frevelhaften und verbrecherischen Lehre der Häretiker im Gegensatz zum Glauben der Kirche bleiben und in wildem Mord die weisesten Presbyter Gottes, Diakone und Bischöfe ermordeten. Und diese alle hatten Ossius und Protogenes bei sich in ihrem kleinen Kreis versammelt. Und während sie diese ehrten, verachteten sie uns, alle Diakone und Priester Gottes, weil wir von unserer Seite aus irgendwann mit solchen Leuten keine Gemeinschaft mehr pflegen wollten. Sie verbreiteten bei der Masse und allen Heiden unsere internen Angelegenheiten. Dabei erfanden sie Lügen anstelle der Wahrheit und erzählten, daß der Zwist zwischen uns nicht aus einem Streit um Gott heraus entstanden sei, sondern aus menschlichem Vorurteil. Sie vermischten Göttliches mit Menschlichem und verbanden die kirchlichen mit den privaten Angelegenheiten, so stifteten sie die Bürgerschaft zum Beifall und Aufruhr für bzw. gegen uns an, indem sie sagten, daß wir ein Schisma verursachen und so schweres Unrecht in die Bürgerschaft hineintragen würden, wenn wir nicht mit jenen - was aber Unrecht wäre - Gemeinschaft halten würden, und taten dies häufig lautstark kund. Denn wir wollten absolut mit jenen keine Gemeinschaft haben, solange sie nicht jene, die wir verurteilt hatten, von sich weisen und der Synode des Ostens die angemessene Ehre erweisen würden.
20 Was sie aber selbst taten oder welche Art von Synode sie abhielten, werdet ihr hier nun erfahren können. Denn Protogenes, der bei den Verhandlungen damals laut den Akten, wie wir oben berichtet haben, Markell und Paulus verdammt hatte, nahm sie später in seine Gemeinschaft auf. Dionysius von Elis in der Provinz Achaia, den sie selbst ausgeschlossen hatten, war auf der Synode dabei. Ausschließende und Ausgeschlossene, Richter und Angeklagte hielten zugleich miteinander Gemeinschaft und vollzogen die göttlichen Mysterien. Bassus aber aus der Stadt Diocletianopolis weihten sie zum Bischof, obwohl er bei seinen Schandtaten und Verbrechen entlarvt worden und verdientermaßen aus Syrien verbannt worden war. Dieser scheint heute mit ihnen verbunden zu sein, obwohl er bei ihnen selbst überführt worden ist, einen allzu verbrecherischen Lebenswandel zu führen, und von ihnen persönlich verurteilt worden ist. Dem Aëtius aus Thessalonike warf Protogenes aber häufig seine vielen Schandtaten und Verbrechen vor, da er sagte, daß jener Konkubinen gehabt habe und noch habe. Daher wollte er niemals mit ihm Gemeinschaft haben. Nun aber wieder in die Freundschaft aufgenommen, gleichsam durch die Gemeinschaft mit noch Schlechteren gereinigt, wird er bei ihnen wie ein Gerechter geschätzt. Asclepas aber, der wegen Paulus nach Konstantinopel gekommen war, nachdem dieser ungeheuerliche und gräßliche Dinge begangen hatte, die mitten in der Kirche von Konstantinopel geschehen waren, nach tausend Morden, die sogar die Altäre mit menschlichem Blut getränkt hatten, nach der Ermordung der Brüder und der Auslöschung der Heiden, weicht heute nicht davon ab, mit Paulus, dessentwegen diese Dinge geschehen waren, Gemeinschaft zu halten, aber auch jene nicht, die durch Asclepas mit Paulus Gemeinschaft halten, indem sie von Paulus Briefe annehmen und an Asclepas welche schicken.
21 Welch eine Synode hätte also bei diesem Gemenge und bei dieser Ansammlung von verlorenen Seelen gehalten werden können, auf der sie nämlich ihre eigenen Schandtaten nicht bestraften, sondern vielmehr anerkannten! Anders nämlich als wir, die wir den heiligsten Kirchen vorsitzen und das Kirchenvolk lenken, vergeben und übergehen sie Fälle, bei denen eigentlich niemals Vergebung und Nachlaß gewährt werden kann. Die nämlich vergeben auch dem Markell und dem Athanasius und den übrigen Verbrechern die Schandtaten und Häresien, die es Unrecht gewesen wäre nachzulassen, da geschrieben steht: »Wenn ein Mensch gegen einen Menschen gesündigt hat, wird man für ihn zum Herrn beten. Wenn ein Mensch aber gegen Gott gesündigt hat, wer wird dann für ihn beten? Weder wir noch die Kirche Gottes haben eine solche Gewohnheit.« Vielmehr dulden wir weder, daß einige dies lehren, noch daß sie neue Überlieferungen einführen, damit wir nicht Verräter des Glaubens und der Heiligen Schriften genannt werden, was Unrecht ist, und somit nicht vom Herrn und von den Menschen verurteilt werden.
22 Aber jene oben Genannten führten auch folgendes gegen uns im Schilde: Da sie wußten, daß wir ihre Verbrechen nicht mit Gemeinschaft belohnen können, glaubten sie, uns durch die Briefe der Kaiser erschrecken zu können, um uns gegen unseren Willen zur Gemeinschaft zu zerren. Sie beabsichtigten, daß der tiefe und ewige Friede der ganzen Welt und der Kirche wegen Athanasius und Markell zerstört werde, durch die der Name des Herrn bei den Völkern entweiht wird. Wenn sie in sich auch nur einen Funken Gottesfurcht gehabt hätten, wäre es angemessen gewesen - damit diese Verwirrung, die durch sie entstanden ist, nicht andauere -, daß sie von ihrem verkehrten Vorurteil, wenn auch sehr spät, Abstand nehmen, damit sich nicht ihretwegen die Kirche gegen sich richtet und aufspaltet. Oder falls bei denen, die für sich selbst kämpfen, Gottesfurcht wäre, müßte man sie, auch wenn man nichts Verurteilenswertes bei ihnen finden würde, dennoch ausschließen und vor ihnen zurückschrecken, da wegen ihnen die Einheit der Kirche zerbrochen und aus wahnhafter und rasender Begierde nach Ruhm der tiefe Friede zerstört wird.
23 Als wir sahen, wie die Dinge so liefen, entschied ein jeder von uns, in seine Heimat zurückzukehren, und wir beschlossen, über Serdica zu berichten und das, was geschehen ist, kundzutun und unsere Meinung darzulegen. Wir können nämlich Athanasius und Markell, die gottlos gegen den Herrn gefrevelt, einen verbrecherischen Lebenswandel geführt haben und einst ausgeschlossen und verurteilt worden waren, nicht wieder in ihr Bischofsamt einsetzen. Die versahen den Sohn Gottes mit so derben Schlägen, daß sie ihn nochmals kreuzigten und ihn von neuem der Öffentlichkeit preisgaben. Der eine von ihnen nämlich ist ein für allemal gestorben im ewigen Tod, da er gegen den Sohn Gottes und gegen sein Reich frevelte. Der andere ist nach dem Urteil der Bischöfe ausgeschlossen und verurteilt worden, weil er gegen den Leib des Herrn und seine Geheimnisse durch sein frevelhaftes Verhalten wüst sündigte und weitere ungeheuerliche Schandtaten beging. Daher, da wir von der Überlieferung der Väter nicht abweichen können, da die Kirche eine solche Autorität nicht erhalten und eine solche Macht nicht von Gott empfangen hat, nehmen wir selbst die oben Genannten nicht in die Ehre und Würde der Kirche auf und verurteilen die, die sie aufnehmen, zu Recht. Aber auch die anderen, die einst oder später zu Recht verurteilt worden sind, nehmen wir nicht in die Kirche auf, da wir an den Gesetzen Gottes, an den Überlieferungen der Väter und an den kirchlichen Lehren festhalten, da wir dem Propheten glauben, der sagt: »Überschreite nicht die ewigen Grenzen, die deine Väter gesetzt haben.« Daher zerschlagen wir niemals festgesetzte Traditionen, sondern bewahren vielmehr das, was von den Vätern eingerichtet worden ist.
24 Nach so vielen Ereignissen also, vielgeliebte Brüder, empfehlen wir euch ganz offen, daß keiner von euch irgendwann von irgendeinem umgarnt wird und mit ihnen Gemeinschaft hält, das heißt mit Ossius, Protogenes, Athanasius, Markell, Asclepas, Paulus und Julius, sondern mit keinem der verurteilten und von der heiligen Kirche ausgestoßenen Personen selbst und nicht mit ihren Anhängern, die mit ihnen persönlich oder schriftlich Gemeinschaft pflegen. Daher dürft ihr weder jemals an diese schreiben noch von ihnen Schriftliches entgegennehmen. Was nun noch übrigbleibt, vielgeliebte Brüder, wir bitten euch, daß ihr euch um die Einheit der Kirche und den immerwährenden Frieden sorgt, heilige Bischöfe auswählt, bei denen reiner Glaube und heiliges Leben zu finden ist, und die von euch weist, die für ihre Verbrechen vom Bischofsamt entbunden wurden und wieder den Platz erhalten wollen, den sie zu Recht als Lohn für ihre Untaten verloren haben. Stück für Stück sondert die aus, die ihr nach einer Schandtat noch Schlimmeres begehen seht und die den Herrn nicht sagen hören: »Schweig, du hast gesündigt!« Sie erstarken nämlich und werden kräftiger durch ihre Verbrechen, und je mehr sie im Strudel der Laster versinken, desto mehr stellen sie den ganzen Erdkreis auf den Kopf. Indem sie sich Zeit nehmen für Aufstände, tragen sie Kriege und schlimmste Verfolgungen in die heiligen Kirchen hinein und streben in tyrannischer Art danach, das Volk Gottes unter ihre Herrschaft zu bringen.
25 Aus diesen Tatsachen erkennt also ihre so verderblichen Anstrengungen, als sie ein solch stürmisches Unwetter über die Welt brachten, durch das sie beinahe den ganzen Osten und Westen in Unruhe versetzten. Das hatte zur Folge, daß ein jeder von uns die kirchlichen Obliegenheiten vernachlässigte, das Volk Gottes im Stich ließ, die Lehre des Evangeliums selbst erst einmal hintanstellte und von weither hierherkam, vom Alter her ehrwürdige Greise, körperlich gebrechlich und von Krankheit geschwächt. Wir zogen durch viele verschiedene Gebiete und ließen die Unseren krank auf den Reisen zurück wegen sehr weniger Verbrecher, die einst zu Recht verurteilt wurden und gegen das Recht den Vorsitz in der Kirche fordern. Und das Reich ist nun mit uns Christen beschäftigt, und die frommen Kaiser, Tribune und Duces plagen sich mit den grausigsten Staatsangelegenheiten herum, die aus dem Leben und der Stellung der Bischöfe herrühren. Aber auch das Kirchenvolk schweigt nicht. Denn jede Gemeinschaft in allen Provinzen hält den Atem an und erwartet gespannt, auf welches Ende dieser Unglückssturm hinausläuft. Und selbst die öffentliche Post wird aufgerieben und zunichte gemacht. Was soll man noch mehr sagen? Von Ost bis West wird die Welt wegen eines oder zweier und weniger Verbrecher, die eine gottlose Gesinnung haben, schändlich leben, und bei denen keine Samen der Religion übriggeblieben sind, völlig auf den Kopf gestellt und mit einem harten und wütenden Sturm in Unruhe versetzt. Wenn sie diese Samen noch hätten, würden sie den Propheten nachahmen, der sagt: »Nehmt mich und werft mich ins Meer, und ihr werdet das Meer beruhigen, da dieser Sturm meinetwegen geschehen ist.« Aber sie ahmen dieses Vorbild deswegen nicht nach, da sie nicht den Gerechten nachfolgen. So aber streben die Anführer aller Verbrecher nach der Vorherrschaft über die Kirche wie bei einer tyrannischen Gewaltherrschaft.
26 Sie veranstalten dieses Unternehmen auch nicht um das Gut der Gerechtigkeit willen. Die, die versuchen, die Gesetze, göttlichen Rechte und Beschlüsse der anderen aufzulösen, sorgen sich nicht um die Kirchen. Deswegen strebten sie danach, diese Neuheit einzuführen, vor der die alte Gewohnheit der Kirche erschaudert, damit von den westlichen Bischöfen wieder aufgehoben werden könne, was immer die östlichen Bischöfe zufällig auf der Synode beschlossen haben, und entsprechend auch damit von den östlichen aufgelöst werden könne, was immer die Bischöfe der westlichen Gebiete beschlossen haben. Dies betrieben sie aber aus ihrem eigenen, völlig verdorbenen Verstand heraus. Die Berichte unserer Vorgänger zeigen dagegen übereinstimmend, daß die Beschlüsse aller mit Fug und Recht geführten Synoden zu bestätigen sind. Denn in Rom fand zur Zeit der Häretiker Novatian, Sabellius und Valentinus eine Synode statt, und die ist von den östlichen Bischöfen akzeptiert worden. Und im Gegenzug ist von allen das unterzeichnet worden, was zur Zeit des Paulus von Samosata im Osten beschlossen wurde. Daher ermahnen wir euch, vielgeliebte Brüder, bedenkt die Ordnung der kirchlichen Lehre und sorgt euch um den Frieden auf dem gesamten Erdkreis, tadelt die, die mit den Verbrechern Gemeinschaft halten, und reißt die Schlechten mit Wurzel aus der Kirche aus, auf daß Christus, der Herr, über das Unwetter hinwegschreitet, das ihretwegen niedergeht, allen Winden und Seestürmen befiehlt zu weichen und der heiligen Kirche dauerhaften Frieden und Ruhe gewährt.
27 Wir aber haben keinem Unrecht getan, sondern bewahren die Vorschriften des Gesetzes. Denn wir haben schweres Unrecht erlitten und sind schlimm behandelt worden von ihnen, die die Regel der katholischen Kirche durch ihre Verdorbenheit verwirren wollten. Aber die Gottesfurcht vor Augen und das wahre und gerechte Urteil Christi im Sinn haben wir keine Person aufgenommen und niemandem Schonung gewährt, um die kirchliche Disziplin zu bewahren. Daher hat die gesamte Synode Julius von Rom, Ossius, Protogenes, Gaudentius und Maximinus von Trier nach dem altehrwürdigen Gesetz verurteilt, da sie die Urheber für die Gemeinschaft mit Markell, Athanasius und den übrigen Verbrechern waren, die auch in die Morde des Paulus von Konstantinopel und seine grausamen Taten involviert waren. Protogenes nämlich muß man gemeinsam mit Markell aus der Kirchengemeinschaft ausschließen, da er mehrmals das Urteil unterschrieb, das gegen Markell selbst oder gegen dessen Buch gefällt worden war, und sie gaben auch beide ihre Stimme gegen Paulus von Konstantinopel ab und hatten später wieder Gemeinschaft mit ihm. Gaudentius aber ist auszuschließen, da er das Andenken an seinen Amtsvorgänger Cyriacus, der die zu Recht gegen die Verbrecher eingebrachten Anträge unterschrieben hatte, nicht bewahrte und in die Verbrechen des Paulus einbezogen war, den er ebenfalls ohne Scham verteidigte. Julius von Rom müssen wir ohne Zweifel ausschließen als Obersten und Anführer der Schurken, der als erster die Tür zur Gemeinschaft mit den Verbrechern und Verurteilten geöffnet hatte und den übrigen erst die Möglichkeit gab, die göttlichen Rechte aufzulösen. Er verteidigte den Athanasius dreist und kühn, einen Menschen, dessen Zeugen und Ankläger er nicht kannte. Den Ossius hingegen schließen wir aus oben genanntem Grund aus und wegen Marcus, seligen Gedenkens, dem er stets schweren Schaden zufügte, aber auch, weil er alle Schurken, die für ihre Verbrechen zu Recht verurteilt worden waren, mit allen Kräften verteidigte, und weil er im Osten mit Verbrechern und Verdorbenen zusammengelebt hat. Denn schändlicherweise war er ein unzertrennlicher Freund des Paulinus, des einstigen Bischofs von Dacia, eines Menschen, der zuerst als Magier angeklagt und aus der Kirche verstoßen wurde und bis zum heutigen Tag in seiner Apostasie verharrt und öffentlich mit Konkubinen und Prostituierten hurt. Seine Bücher voll von Zaubersprüchen hat Macedonius, der Bischof und Bekenner von Mopsuestia, verbrannt. Aber auch dem Eustathius und dem Cymatius hing er (Paulinus) auf übelste Weise an und war ihnen teuer. Über deren verruchtes und schändliches Leben sollte man kein Wort verlieren; ihr Ende hat sie bei allen bekannt gemacht. Mit solchen und ähnlichen Leuten hat sich Ossius also von Beginn an verbunden, und indem er fortwährend die Verbrecher unterstützte, stellte er sich gegen die Kirche und gewährte stets den Feinden Gottes Hilfe. Maximinus von Trier aber schließen wir deswegen aus, weil er unsere Bischofskollegen, die wir nach Gallien geschickt hatten, nicht aufnehmen wollte. Außerdem stand er als erster persönlich mit Paulus von Konstantinopel, dem frevelhaften und verdorbenen Menschen, in Gemeinschaft und war selbst der Grund für so großes Unheil, daß Paulus nach Konstantinopel zurückgerufen wurde, dessentwegen viele Morde geschehen sind. Er, der den einst verurteilten Paulus nach Konstantinopel zurückrief, war also selbst Ursache so schlimmer Morde.
28 Aus diesen Gründen hielt es also die Synode für gerechtfertigt, Julius von Rom, Ossius und die übrigen oben Genannten ihres Amtes zu entheben und zu verurteilen. Unter diesen Umständen müßt ihr euch vor ihnen hüten und von ihnen fernhalten, vielgeliebte Brüder, und dürft sie niemals in euere Gemeinschaft aufnehmen, sondern weder ihre Briefe entgegennehmen noch Herrenbriefe an sie schicken. Und da jene, die mit Ossius zusammen waren, den katholischen und apostolischen Glauben zerbrechen wollten und die neue Sekte des mit den Juden im Bunde stehenden Markell einführten, die judaisierende Mischung mit der Lehre des Sabellius und Paulus, haben wir notwendigerweise den Glauben der katholischen Kirche ordentlich abgeschrieben, den die oben Genannten leugneten, die mit Ossius zusammen sind und statt dessen den Glauben des Häretikers Markell einführten. Daraus folgt, daß jeder einzelne von euch, sobald ihr unsere Briefe erhalten habt, diesem Urteil zustimmen und unsere Beschlüsse mit eigener Unterschrift abzeichnen soll.

Zuletzt geändert: 2015-04-07 Di 19:07 von annette.von.stockhausen@fau.de

Sitemap Datenschutz Barrierefreiheit